آی سی تولید تن HT9200A

آی سی HT9200A یک تولید کننده تن (DTMF Generator) یا شماره گیر تلفن است که برای ارتباط با میکروکنترلر طراحی شده است. این آی سی می تواند با کمک فرمان های میکروکنترلر 16 تن ذوج و 8 تن فرد از طریق پایه DTMF به صورت یک داده سریال ارایه دهد.

مــزایا
مــعایب
-->