آی سی شمارنده CD4060BE

آی سی CD4060BE یک IC شمارنده و جداکننده پالس دیجیتال 14 مرحله ای از خانواده CMOS  و 16 پایه DIP است.

 

آی سی CD4060BE یک IC شمارنده و جداکننده پالس دیجیتال 14 مرحله ای از خانواده CMOS  و 16 پایه DIP است. از این IC به عنوان تایمر و مقسم فرکانس و نیز در مدارهای دیجیتال استفاده می شود. پیکربندی نوسان ساز اجازه طراحی هر یک از مدارهای RC و یا اسیلاتور را به طراح می دهد. پایه ریست شمارش را صفر میکند و اسیلاتور را متوقف می سازد. تمام پله های شمارنده به صورت فلیپ فلاپ های مستر/اسلیو هستند و تمام ورودی ها و خروجی ها هم به طور کامل بافر شده اند. رفتار اشمیت تریگر روی پالس ورودی اجازه افزایش و یا کاهش نامحدود زمان پالس ورودی را می دهد.
مــزایا
مــعایب
-->