آی سی شمارنده سنکرون 40163

آی سی HEF40163 یک آی سی شمارنده سنکرون 4 بیتی که با استفاده از تکنولوژی CMOS ساخته شده است می باشد.

آی سی HEF40163 یک آی سی شمارنده سنکرون 4 بیتی که با استفاده از تکنولوژی CMOS ساخته شده است می باشد. سنکرون به این معنا که تمام فعالیت هایی که این آی سی انجام می دهد، همگام با کلاک پالسی است که به پایه CLOCK اعمال می شود صورت می گیرد. آی سی 40163 یک آی سی 16 پایه در پکیج های DIP و SOP است. این آی سی 16 پایه شامل 4 پین ورودی، 4 پین خروجی، دو پین فعال ساز، دو پین دستور و یک پین کلاک و یک پین خروجی نقلی برای زمانی که یک شمارنده بیش از 4بیت نیاز داشته باشیم و چند آی سی را به صورت آبشاری پشت سرهم ببندیم.
پایه های PE و TE پایه های فعال ساز اند.
پایه دستور CLEAR ، Active Low است و برای Reset کردن خروجی ها از آن استفاده می شود.
پایه دستور LOAD برای غیر فعال کردن شمارنده صرف نظر از وضعیت پایه های فعال ساز است.
نویسنده: مهندس موحد

ازاینکه قطعات روباتوضیحات کامل وجامع میفروشین ممنون، من قبلاازفروشگاه های دیگه خریدمیکردم که عمومایه لینک دیتاشیت قدیمی واغلب بی ارتباط درکنارقطعه میذارن وبرای پیداکردن پایه هاوعملکردکلی به زحمت میافتادم، قصددارم بااین فروشگاه همکاری کنم
موفق باشید

مــزایا
مــعایب
-->