گیرنده رله 4 کانال ریموتی 12 ولت پاور قابل ارتقاء GSN

2,550,000 ریال بدون مالیات.

توسط دستگاه گیرنده رادیویی رله 4 کانال پاور GSN شما میتوانید مصرف کننده های الکتریکی که تا 30 آمپر جریان می کشند را تحت کنترل قرار دهید. به نوعی میتوان گفت این رله ریموتی 4 کانال یک دستگاه صنعتی است و می توان از آن در محیط های صنعتی استفاده کرد. همچنین شما میتوانید تا 3 دستگاه 4 کانال پاور را با هم لینک کنید (قابل ارتقاء تا 12 رله) و با یک ریموت 12 کاناله کنترل نمایید.

ویژگی های رله 4 کانال ریموتی پاور:

  • قابلیت کنترل هر رله به طور مستقیم
  • قابلیت استفاده از کنتاکت باز و بسته رله
  • دارای ماژول گیرنده برد بالا (High Range)
  • قابلیت ست کردن هر گیرنده با ریموت 12 کانال کد لرنینگ

مشخصات رله ریموتی 4 کانال پاور

مد های کاری دستگاه:

هر دیپ سویچ از شماره 1 تا 4 امکان کنترل رله مربوطه را می دهد. به این صورت که اگر دیپ سویچ 1 در حالت OFF باشد رله شماره 1 بر روی حالت حافظه دار تنظیم می شود. و اگر دیپ سویچ شماره 1 در حالت ON باشد رله شماره 1 بر روی حالت فشاری تنظیم می شود. این تنظیم برای رله های 3 تا 4 نیز توسط دیپ سویچ های شماره 3 تا 4 قابل برنامه ریزی است.

مدهای کاری رله 4 کانال ریموتی پاور

نحوه ست کردن گیرنده با ریموت 12 کانال - کد لرنینگ:

این دستگاه رله 4 کانال قابلیت عملکرد با هر سری 4 تایی از دکمه های ریموت 12 کانال لرن را دارد. در این حالت شما امکان برنامه ریزی گیرنده، برای عملکرد با هر سری از دکمه های 1 تا 4 یا 8 تا 5 و یا 9 تا 12 را در اختیار دارید.

نکته: می توانید با قرار دادن بیشتر از 2 عدد گیرنده در حالت مشابه، امکان کنترل چندین گیرنده با یک ریموت را دارا باشید. به این صورت که با فشوردن یک کلید، رله مشابه چند برد گیرنده به طور همزمان کنترل شود.

نحوه ست کردن ریموت کنترل 12 کانال

فعال کردن (All On) و غیر فعال کردن (All Off) تمامی مصرف کننده ها:

گیرنده قابین سری 12 این قابلیت را در اختیار مشتری قرار داده که تمامی مصرف کننده ها را در یک لحظه فعال و غیر فعال کند.

فعال کردن تمام مصرف کننده ها (All On):

اگر گیرنده با ریموت 4 کانال فرمان می پذیرد، فشردن کلید A و B ریموت به طور همزمان

اگر گیرنده با ریموت 12 کانال فرمان می پذیرد، فشردن کلید 1 و 2 ریموت به صورتی که همزمان فشرده شوند.

غیر فعال کردن تمام مصرف کننده ها (All Off):

اگر گیرنده با ریموت 4 کانال فرمان می پذیرد، فشردن کلید C و D ریموت به طور همزمان

اگر گیرنده با ریموت 12 کانال فرمان می پذیرد، فشردن کلید 3 و 4 ریموت به صورتی که همزمان فشرده شوند.

تبصره: در زمانی که گیرنده ، فرمان فعال کردن و غیر فعال کردن تمامی مصرف کننده ها را دریافت می کند، اگر رله ای در حالت فشاری تنظیم شده باشد، گیرنده به صورت هوشمند عمل می کند و آن مصرف کننده را تشخیص می دهد تا فرمانی به رله مربوطه ارسال نشود. در این حالت اگر مصرف کننده آیفون و یا درب برقی و غیره باشد، شما می توانید با فشردن کلید مربوطه آن را به تنهایی کنترل کنید.

عملکرد مدهای کاری دستگاه:

1- مد حافظه دار (Latch Mode): در این حالت با فشردن هر یک از دکمه های ریموت، رله مربوط به ان روشن شده و روشن باقی می ماند و تنها با فشردن مجدد همان دکمه خاموش می شود.

2- مد فشاری (Push Mode): در این حالت با فشردن هر یک از دکمه های ریموت کنترل، رله مربوط به آن روشن شده و با رها کردن ان دکمه رله مربوطه بلافاصله خاموش می شود.

طریقه لرن کردن ریموت:

شاستی لرن را فشار داده، LED به طور ثابت روشن می شود. یکی از دکمه های ریموت را فشار داده و نگه دارید، LED با یک بار چشمک زدن لرن شدن ریموت را تایید می کند. در صورتی که ریموت قبلا لرن شده باشد LED دو بار چشمک می زند.

طریقه پاک کردن حافظه:

شاستی لرن روی دستگاه را فشرده و پایین نگهدارید، پس از مدتی LED دستگاه که روشن شده است خاموش می گردد و حافظه گیرنده دستگاه نیز پاک می شود.

-->