کپسول آتشنشانی 3 کیلویی CO2

1,100,000 ریال بدون مالیات.

کپسول آتش نشانی گازکربنیک  سه کیلوی (Fire extinguisher co2 )

خاموش کننده محتوی دو سوم گاز CO2 که تحت فشار800 تا 900 PSI به صورت مایع بوده و به همین علت بدنه این کپسول فشار بسیار شدیدی را تحمل  می کند. لذا الزام قانونی وجود دارد که بدنه از جنس فولاد و بدون درز و جوشکاری باشد.

گاز CO2 به دلیل سنگین تر بودن از هوا و همچنین غیر قابل احتراق بودن در موقع اطفاء بخوبی سطح حریق را پوشانده و باسرد کردن و کاهش اکسیژن باعث خاموش شدن حریق می گردد.

موارد استفاده :

از این خاموش کننده بیشتر در محل های بسته و برای اطفاء تاسیسات الکتریکی و دستگاههای حساس الکترونیکی ،منازل مسکونی ، سوپر مارکتها

کامپیوترها و مراکز اسناد – کتابخانه ها –و….  استفاد میگردد

نازل این خاموش کننده به شکل شیپور بوده وباید حتماشیپور دارای دسته باشد زیر هنگام عملیات بدنه و لوله و شیپور بسیار سرد میشوند.

-->