ست آزمایشگاهی آموزش مدارهای الکتریکی (1 و 2 و 3)

ستاپ آزمایشگاهی مدارهای الکتریکی (1 و 2 و 3) جهت تجهیز آزمایشگاه های الکترونیک و آموزش مبانی تجهیزات اندازه گیری و مدارهای الکتریکی و الکترونیکی مانند آشنایی با اسیلوسکوپ و مولتی متر دیجیتال، مدارهای مقاومتی، تقویت کننده های عملیاتی و ... همچنین مطابق با سرفصل های آموزشی کتاب مرجع مدارهای الکتریکی تالیف دکتر جبه دار طراحی و تولید گردیده است.

قابلیت های آموزنده آزمایشگاهی مدارهای الکتریکی:

 • آشنایی با اسیلوسکوپ
 • آشنایی با مولتی متر دیجیتال
 • مدارهای مقاومتی
 • تقویت کننده های عملیاتی
 • پاسخ زمانی مدارهای مرتبه اول
 • پاسخ زمانی مدارهای مرتبه دوم
 • مدارهای غیر خطی
 • پاسخ فرکانسی مدارهای مرتبه اول
 • پاسخ فرکانسی مدارهای مرتبه دوم
 • تطبیق امپدانس و تایمر 555
 • مدارهای سه فاز
مــزایا
مــعایب
-->