آموزنده آزمایشگاهی مجموعه آموزشی الکترونیک

مجموعه آموزشی الکترونیک بر اساس سر فصل های کتاب مرجع عادل صدرا ترجمه خلیل باغانی طراحی و تولید شده است. این مجموعه آموزشی دارای تمام امکانات مورد نیاز یک آزمایشگاه الکترونیک جهت آموزش نکات اساسی دانش الکترونیک به دانشجویان عزیز است.

مدارهای اساسی مجموعه آموزش الکترونیک:

 1. مدارات تقویت کننده های عملیاتی (دو مدار کامل آپ امپ LM741)
 2. مدارات تقویت کننده های ترانزیستوری FET
 3. مدارات یکسو کننده های دیودی (دیود 1N4148)
 4. مدارات تقویت کننده های تفاضلی (دو مدار کامل تقوینت کننده ی تفاضلی)
 5. مدارات تقویت کننده های قدرت (تقویت کننده ی قدرت کامپلیمنتاری)
 6. مدارات تقویت کننده های ترانزیستوری BJT
مدارهای اساسی به گونه ای طراحی شده اند که تمام حالت های استاندارد جهت آموزش پایه به فراگیران را با گذاشتن قطعات دلخواه یا صرف نظر کردن از قرار دادن برخی قطعات بوجود می آورد. قطعات طراحی در این مجموعه آموزشی شامل دو نوع می باشد:
 • قطعات ترسیم شده با نقطه چین: قطعاتی که به صورت نقطه چین بر روی آموزنده ترسیم شده اند قطعاتی می باشند که در روی مدار آموزنده وجود ندارد و دانشجوی محترم در صورت لزوم باید شخصاً آن قطعات را توسط سوکت های مربوطه در جای مشخص شده قرار دهد.
 • قطعاتی که با خطوط کامل بر روی آموزنده ترسیم شده اند که قطعاتی که بر روی مجموعه آموزشی به صورت ثابت نصب شده اند.
کارتریج TR51 :
مهمترین مشکل مجموعه های آموزشی در آزمایشگاه های الکترونیک و مخابرات، خدمات نگهداری و تعمیر آموزنده ها میباشد. به طوری که بسیاری از آموزنده ها در این آزمایشگاه ها خریداری شده و پس از مدتی معیوب شده و دیگر قابل تعمیر نمی باشند. لذا در این مجموعه آموزشی الکترونیک با بهره گیری از فناوری تجمعی کارتریج TR51 تمامی قطعات مدار در داخل یک کارتریج بسیار ارزان قیمت قرار داده شده است، از این رو هر گاه در آزمایشگاه به هر دلیل تعدادی از قطعات معیوب گردند بجای جستجوی قطعه معیوب و تعمیر دستگاه فقط کافیست کارتریج با کمترین هزینه تعویض گردد تا سیستم آموزشی مجدداً مورد بهره برداری قرار گیرد.
به همراه هر مجموعه آموزشی تعداد سه عدد کارتریج TR51 اهداء می گردد که دو عدد از کارتریج ها به عنوان یدک قرار داده شده است.


بخش های آموزشی مجموعه آموزشی الکترونیک بر اساس کتاب مرجع عادل سدرا:

 • فصل 2 - تقویت کننده های عملیاتی در PART 1 آموزنده
 • فصل 3 - دیودها در PART 3 آموزنده
 • فصل 4 - ترانزیستورهای BJT در PART6 آموزنده
 • فصل 5 - ترانزیستورهای FET در PART 2 آموزنده
 • فصل 6 - تقویت کننده های تفاضلی در PART 4 آموزنده
 • فصل 7 - پاسخ فرکانسی در PART 2 , PART 4 , PART6 آموزنده
 • فصل 8 - فیدبک در PART 2 , PART 4 , PART6 آموزنده
 • فصل 9 - تقویت کننده های توان در PART 5
 • فصل 10 - مدار مجتمع 741 در PART 1

منبع تغذیه مجموعه آموزشی الکترونیک:
این مجموعه آموزشی دارای یک ماژول منبع تغذیه با خصوصیات بهینه شده جهت آزمایشگاه الکترونیک می باشد و در مقابل اتصال کوتاه شدن در زمان کم نیز محافظت شده است. خروجی های ماژول منبع تغذیه عبارتند از


مــزایا
مــعایب
-->