آموزنده الکترونیک صنعتی

آموزنده الکترونیک صنعتی در آزمایشگاه الکترونیک صنعتی به دانشجویان گرایش های برق و الکترونیک در آشنایی با انواع مدارات الکترونیک صنعتی مانند یکسو سازهای نیم موج و تمام موج تک فاز و سه فاز با بارهای اهمی ،سلفی و خازنی کمک میکند.

قابلیت های آموزشی آموزنده الکترونیک صنعتی:

 • مدار یکسو ساز نیم موج دیودی تکفاز در بخش 1 آموزنده
 • مدار یکسو ساز تمام موج دیودی سه فاز در بخش 2 آموزنده
 • مدار یکسو ساز نیم موج تریستوری تکفاز در بخش 3 آموزنده
 • مدار یکسو ساز تمام موج تریستوری سه فاز در بخش 4 آموزنده
 • مدار دیمر تکفاز در بخش 5 آموزنده
 • مدار دیمر سه فاز در بخش 6 آموزنده
 • کموتاسیون ایمپالس در بخش 7 آموزنده
 • کموتاسیون تکمیلی در بخش 8 آموزنده
 • چاپر بوست در بخش 9 آموزنده
 • دو عدد منبع تغذیه ایزوله DC
 • مولد پالس PWM
 • مولد زاویه آتش 3 فاز ایزوله تمام موج
 • بار سلفی 3 فاز
 • بار اهمی 3 فاز
 • کاهنده ولتاژ 3 فاز ایزوله
 • استفاده از کارتریج مجتمع جهت نگهداری و تعمیر آسان

ویژگی های این مجموعه آموزشی الکترونیک صنعتی:

 1. امکانات کامل مورد نیاز آزمایشگاه های الکترونیک صنعتی
 2. مجتمع شدن تمام قطعات در یک کارتریج
 3. امکان تعویض کارتریج بجای تعمیر آموزنده
 4. دارای مولد پالس برای شش تریستور
 5. دارای سطح ولتاژ آزمایشگاهی
 6. دارای منابع AC و DC مجزا و ایزوله
 7. مجهز به بارهای اهمی و سلفی سه فاز
 8. این مجموعه آموزشی مطابق با فصول آموزشی کتاب مرجع الکترونیک صنعتی هارون الرشید ترجمه بهزاد قهرمان طراحی و تولید گردیده است
 9. یک سال گارانتی تعویض
 10. ده سال خدمات پس از فروش
مــزایا
مــعایب
-->