پل دیود 6 آمپر شانه ای KBL610

پل دیود KBL610 یک سو کننده تمام موج (Bridge Rectifier) تک فاز با جریان عبوری 6 آمپر و ولتاژ معکوس 1000 ولت و به شکل شانه ای است.
مــزایا
مــعایب
-->