پل دیود 2 آمپر 2W10

پل دیود 2W10 یک سو کننده تمام موج (Bridge Rectifier) تک فاز با جریان عبوری 2 آمپر و ولتاژ معکوس 1000 ولت و به شکل گرد است.

مــزایا
مــعایب
-->