خازن عدسی 100 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی با ظرفیت 100 نانو فاراد (کد عددی 104 معادل 100000 پیکوفاراد) جزو خازن های سرامیکی با ولتاژ 50 ولت
مــزایا
مــعایب
-->