خازن عدسی 10 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی با ظرفیت 10 نانو فاراد (کد عددی 103 معادل 1000 پیکوفاراد) جزو خازن های سرامیکی با ولتاژ 50 ولت

مــزایا
مــعایب
-->