خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد 50 ولت (بسته 5 تایی)

خازن شیمیایی (الکترولیت) با ظرفیت خازنی 2200 میکروفاراد و با ولتاژ 50 ولت

-->