خازن الکترولیت 1 میکروفاراد 50 ولت (بسته 5 تایی)

خازن شیمیایی (الکترولیت) با ظرفیت خازنی 1 میکروفاراد و با ولتاژ 50 ولت

مــزایا
مــعایب
-->