خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد 35 ولت (بسته 5 تایی)

خازن شیمیایی (الکترولیت) با ظرفیت خازنی 2200 میکروفاراد و با ولتاژ 35 ولت

مــزایا
مــعایب
-->