خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 16 ولت (بسته 5 تایی)

خازن شیمیایی (الکترولیت) با ظرفیت خازنی 220 میکروفاراد و با ولتاژ 16 ولت

مــزایا
مــعایب
-->