آی سی تقویت صدا LM386MX

آی سی آمپلیفایر LM386MX یک آی سی تقویت کننده صدا مناسب برای تجهیزات با ولتاژ تغذیه کم است.

آی سی آمپلیفایر LM386MX یک آی سی تقویت کننده صدا مناسب برای تجهیزات با ولتاژ تغذیه کم است. افزایش بهره تقویت داخلی تا 20 باعث شده تا قطعات کمتری برای راه اندازی آی سی مورد نیاز باشد. اما با این حال با اتصال یک خازن و یک مقاومت بین پایه های یک و هشت آی سی می توان بهره تقویت را از 20 تا عدد 200 افزایش داد. مصرف توان در حالت آماده به کار با ولتاژ تغذیه 6 ولت تنها 24 میلی وات است که باعث می شود آی سی LM386MX برای عملکرد باتری بسیار ایده آل باشد.

مــزایا
مــعایب
-->