آی سی تقویت صدا TDA1083

آی سی TDA1083 یک IC تقویت صدا (آمپلیفایر) است که شامل یک مدار کامل رادیوی AM و FM نیز می باشد.

آی سی TDA1083 یک IC تقویت صدا (آمپلیفایر) است که شامل یک مدار کامل رادیوی AM و FM نیز می باشد. این آی سی یک دیود زنر داخلی دارد که ولتاژ تغذیه را روی 13 ولت ثابت می کند تا با کمک یک مقاومت و یکسوساز، مدار بتواند با یک ولتاژ تغذیه بالاتر هم راه اندازی شود. از آی سی TDA1083 می توان در ساخت یک رادیوی AM/FM و همچنین تقویت کننده های صوتی استفاده کرد.
مــزایا
مــعایب
-->