آی سی آمپلیفایر TDA7294

آی سی TDA7294 یک IC تقویت کننده صدا (آمپلیفایر) کلاس AB است.

این آیسی برای کاربردهای استریوهای خانگی و مانند آن در نظر گرفته شده است. آی سی TDA7294 بالاترین توان خروجی خود را در بارهای با امپدانس 4 و 8 اهم ارایه می دهد. همچنین دارای امکانات حالت سکوت، حالت آماده به کار، حفاظت داخلی در برابر اتصال کوتاه و حرارت بالا و همچنین دارای امکان ارایه خروجی کم در لحظه شروع به کار (DEPOP)

مــزایا
مــعایب
-->