بلندگو دزدگیر اماکن

950,000 ریال بدون مالیات.

بلندگو دزدگیر اماکن، هنگام ورود سارق یا فرد غیر مجاز به محیطی که دزدگیر نصب است و با تحریک چشمی دزدگیر به صدا در میاید و موجب ترس و فرار سارق از محل و همچنین اطلاع همسایگان مجاور از ورود سارق می شود.

مــزایا
مــعایب
-->