قفل برقی (برابری الکتریکی) درب های ضد سرقت

7,500,000 ریال بدون مالیات.

قفل برقی مخصوص داخل چارچوب درب های با قفل سه یا چهار زبانه (درب های ضد سرقت) برای کنترل رفت و آمد در درب های آپارتمانی و اتاق دفاتر کار و غیره استفاده می شود. این نوع قفل برقی در داخل چهارچوب درب و دقیقا مقابل زبانه درب نصب می شود.

برای تحریک قفل برابری الکتریکی (مقابل برقی) تنها کافیست تا ولتاژ 12 ولت را به آن اعمال کرد.

مــزایا
مــعایب
-->