پنل کارتی (RFID) احضار کابین آسانسور لگزو مدل EV508

6,500,000 ریال بدون مالیات.

6,305,000 ریال بدون مالیات.

در برخی از ساختمان های اداری یا مسکونی نیاز هست تا کنترل بیشتری بر عبور و مرور افراد از طریق سیستم آسانسور صورت پذیرد. این کنترل ممکن است به علل مختلفی باشد از جمله:قابلیت ذخیره حداکثر 100 کارت در مجموع

  • قابلیت تعریف حداکثر 100 کارت برای هر طبقه یا واحد
  • پشتیبانی از آسانسورهای با حداکثر 8 توقف
  • پشتیبانی 8 واحد در هر طبقه
  • بورد بسیار کوچک و به صرفه
  • سیم کشی بسیار ساده و بدون نیاز به تغییرات در سیم بندی شاسی های آسانسور
  • قابلیت کارکرد هم زمان شاسی های آسانسور و بورد RFID
  • قابلیت حذف واحد دلخواه (بدون داشتن کارت های آن واحد)

که برای این منظور بهترین و مقرون به صرفه ترین تجهیز، ماژول پنل کارتی یا RFID کابین آسانسور است. به طوری که به راحتی میتوان کنترل های مورد نیاز، مانند تعریف کارت دسترسی ساکنین و یا حذف کارت را به آسانی و در مدت زمان اندکی توسط کارت های مستر ماژول انجام داد.

مشخصات ماژول پنل کارتی احضار آسانسور لگزو:

- قابلیت ذخیره حداکثر 100 کارت در مجموع
- قابلیت تعریف حداکثر 100 کارت برای هر طبقه
- پشتیبانی از آسانسورهای با حداکثر 8 توقف
- بورد بسیار کوچک و به صرفه
- سیم کشی بسیار ساده و بدون نیاز به تغییرات در سیم بندی شستی های آسانسور
- قابلیت کارکرد هم زمان شستی های آسانسور و بورد RFID

راهنمای نصب ماژول کارتی احضار آسانسور لگزو مدل EV508 :

این محصول را میتوان به ۲ روش نصب و راه اندازی کرد:

روش اول: کلی

در این روش ماژول طوری نصب می شود که در حالت عادی کل پنل غیر فعال است و وقتی کاربر کارت یا تگ را نزدیک سنسور میکند، تمام شستی های پنل فعال می شوند و کاربر می تواند طبقه مورد نظر خود را از طریق پنل شستی طبقات انتخاب کند و به آن طبقه هدایت شود. بنابراین در این روش کاربر مجاز با استفاده از کارت یا تگ RFID میتواند به تمام طبقات دسترسی داشته باشد.

نحوه نصب ماژول کارتی احضار آسانسور لگزو مدل EV508

روش دوم: تک طبقه

در این روش ماژول طوری نصب می شود که میتوان طبقات دلخواه را در حالت عادی غیر فعال باشند و با نزدیک کردن کارت یا تگ کاربر مستقیما فقط به طبقه مجاز خود هدایت شود. بنابراین در این روش کاربر مجاز با استفاده از آسانسور فقط به طبقه ای که کارت یا تگ برای آن تعریف شئه میتواند دسترسی داشته باشد.

نحوه نصب ماژول کارتی احضار آسانسور لگزو مدل EV508

راهنمای تنظیمات و کارکرد ماژول کارتی احضار آسانسور لگزو مدل EV508:

-    پس از وصل ولتاژ ورودی، دستگاه چند بوق سریع و یک بوق ممتد میزند و بعد از 10 ثانیه یک تک بوق میزند و حالا دستگاه آماده به کار است.

-    اضافه کردن یک کارت یا تگ به یک طبقه و واحد دلخواه: با زدن کارت مثبت طبقه دستگاه یک بوق طولانی و یک بوق کوتاه می زند که به معنی انتخاب طبقه 1 و واحد 1 می باشد. 10 ثانیه زمان برای نزدیک کردن کارت بعدی در نظر گرفته شده است. اگر دوباره کارت مثبت طبقه را نزدیک کنیم، دستگاه دو بار بوق طولانی و یک بوق کوتاه می زند و به این شکل می توانیم تا طبقه 8 را انتخاب نماییم. پس از انتخاب طبقه مورد نظر، با نزدیک کردن کارت مثبت واحد، می توانیم واحد مورد نظر را نیز انتخاب نماییم. سپس با نزدیک کردن یک کارت دلخواه، دستگاه آن را به عنوان کارت مجاز برای آن طبقه و واحد انتخاب شده ذخیره می کند. در این حالت می توان کارت های دیگر مربوط به این طبقه و واحد را بدون وقفه به دستگاه معرفی نمود. در صورتی که تا 10 ثانیه هیچ کارتی به سنسور نزدیک نکنیم دستگاه یک بوق ممتد میزند و از حالت تعریف کارت خارج میشود.

-    پاک کردن کارت های مربوط به یک واحد: برای این منظور با کارتهای مثبت، طبقه و واحد مورد نظر را به صورت گفته شده در بالا انتخاب می کنیم و سپس کارت منفی را نزدیک می کنیم. در این صورت دستگاه همه کارت های آن واحد در طبقه انتخاب شده را پاک نموده و یک بوق طولانی می زند.

-    پاک کردن همه کارت ها ( همه طبقات ): دکمه روی بورد را نگه داشته و تغذیه بورد را وصل می کنیم. پس از حدود 20 ثانیه کارت همه طبقات و واحدها پاک می شود. پس از ریست کردن بورد، دستگاه آماده ذخیره کارت های مورد نظر می باشد.

*تعداد بوق طولانی به معنی شماره طبقه انتخاب شده و تعداد بوق کوتاه به معنی واحد انتخاب شده در این طبقه می باشد.


مــزایا
مــعایب
-->