خازن مولتی لایر 33 پیکوفاراد - بسته 10 تایی

2,000 ریال بدون مالیات.

خازن مولتی لایر 33 پیکو فاراد (با کد عددی 330 معادل 0.033 نانو فاراد) حزو خازن های سرامیکی (دی الکتریک سرامیکی)