جستجوی پیشرفته
 • 60,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-11-05

  میکروکنترلرهای PIC16F62X دارای 18 پین و مبتنی بر حافظه فلش و جزو خانواده متنوع PIC16CXX می باشد. این میکروکنترلرها بسیار کم هزینه ، با کارایی بالا ، تکنولوژی CMOS ، کاملاً استاتیک ، 8 بیتی هستند و طراحی شده بر اساس معماری هاروارد هستند.

  60,000 ریال
 • 150,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-11-05

  آی سی میکروکنترلر PIC12CE518-04/P یک میکروکنترلر 8 بیتی با سرعت اجرای برنامه 4 مگاهرتز است. این میکروکنترلر دارای حافظه برنامه 768 بایتی (512 ورد) و حافظه EEPROM با ظرفیت 16 بایت و همچنین مقدار حافظه RAM با ظرفیت 25 بایت می باشد. همچنین این آی سی دارای 8 پین و در پکیج PDIP توسظ شرکت میکروچیپ تکنولوژی طراحی و تولید گردیده است.

  150,000 ریال
 • 25,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-11-05

  آی سی میکروکنترلر PIC12F629-I/P یک میکروکنترلر 8 بیتی با سرعت اجرای برنامه 20 مگاهرتز است. این میکروکنترلر دارای حافظه برنامه 1.75 کیلوبایتی (1024 ورد) و حافظه EEPROM با ظرفیت 128 بایت و همچنین مقدار حافظه RAM با ظرفیت 64 بایت می باشد. همچنین این آی سی دارای 8 پین و در پکیج PDIP توسظ شرکت میکروچیپ تکنولوژی طراحی و تولید گردیده است.

  25,000 ریال
 • 30,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-11-05

  آی سی میکروکنترلر PIC12F509-I/SM یک میکروکنترلر 8 بیتی با سرعت اجرای برنامه 4 مگاهرتز است. این میکروکنترلر دارای حافظه برنامه 1.5 کیلوبایتی و حافظه RAM با ظرفیت 41 بایت می باشد. همچنین این آی سی دارای 8 پین و در پکیج SOIC توسظ شرکت میکروچیپ تکنولوژی طراحی و تولید گردیده است.

  30,000 ریال
 • 35,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-11-05

  آی سی میکروکنترلر PIC16C54C-20I/P یک میکروکنترلر 8 بیتی با سرعت اجرای برنامه 40 مگاهرتز است. این میکروکنترلر دارای حافظه برنامه 512 بایت و مقدار حافظه RAM با ظرفیت 25 بایت می باشد. همچنین این آی سی دارای 18 پین و در پکیج PDIP توسظ شرکت میکروچیپ تکنولوژی طراحی و تولید گردیده است.

  35,000 ریال
 • 40,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-11-05

  آی سی میکروکنترلر PIC16C505-04I/P یک میکروکنترلر 8 بیتی با سرعت اجرای برنامه 20 مگاهرتز است. این میکروکنترلر دارای حافظه برنامه 1.5 کیلو بایت و مقدار حافظه RAM با ظرفیت 72 بایت می باشد. همچنین این آی سی دارای 14 پین و در پکیج PDIP توسظ شرکت میکروچیپ تکنولوژی طراحی و تولید گردیده است.

  40,000 ریال
 • 50,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-11-05

  آی سی میکروکنترلر PIC16C711-04/P یک میکروکنترلر 8 بیتی با سرعت اجرای برنامه 4 مگاهرتز است. این میکروکنترلر دارای حافظه برنامه 1.75 کیلو بایت و مقدار حافظه RAM با ظرفیت 68 بایت می باشد. همچنین این آی سی دارای 18 پین و در پکیج PDIP توسظ شرکت میکروچیپ تکنولوژی طراحی و تولید گردیده است.

  50,000 ریال
 • 50,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-11-05

  آی سی میکروکنترلر PIC16F72-I/SP یک میکروکنترلر 8 بیتی با سرعت اجرای برنامه 20 مگاهرتز است. این میکروکنترلر دارای حافظه برنامه 3.5 کیلوبایت و مقدار حافظه RAM با ظرفیت 128 بایت می باشد. همچنین این IC دارای 28 پین و در پکیج PDIP طراحی و تولید گردیده است.

  50,000 ریال
 • 70,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-11-05

  آی سی میکروکنترلر PIC16F1937-I/PT یک میکروکنترلر 8 بیتی با سرعت اجرای برنامه 32 مگاهرتز است. این میکروکنترلر دارای حافظه برنامه 14 کیلوبایت و حافظه EEPROM با ظرفیت 256 بایت و مقدار حافظه RAM با ظرفیت 512 بایت می باشد. همچنین این IC دارای 44 پین و در پکیج TQFP طراحی و تولید گردیده است.

  70,000 ریال
 • 80,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-11-05

  آی سی میکروکنترلر PIC16F785-I/P یک میکروکنترلر 8 بیتی با سرعت اجرای برنامه 20 مگاهرتز است. این میکروکنترلر دارای حافظه برنامه 3.5 کیلوبایت و حافظه EEPROM با ظرفیت 256 بایت و مقدار حافظه RAM با ظرفیت 128 بایت می باشد. همچنین این IC دارای 20 پین و در پکیج PDIP طراحی و تولید گردیده است.

  80,000 ریال
 • 85,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-11-05

  آی سی میکروکنترلر PIC16F648A-I/P یک میکروکنترلر 8 بیتی با سرعت اجرای برنامه 20 مگاهرتز است. این میکروکنترلر دارای حافظه برنامه 7 کیلوبایت و حافظه EEPROM با ظرفیت 256 بایت و مقدار حافظه RAM با ظرفیت 256 بایت می باشد. همچنین این IC دارای 18 پین و در پکیج PDIP طراحی و تولید گردیده است.

  85,000 ریال
 • 100,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-11-05

  آی سی میکروکنترلر PIC16F818-I/P یک میکروکنترلر 8 بیتی با سرعت اجرای برنامه 20 مگاهرتز است. این میکروکنترلر دارای حافظه برنامه 1.75 کیلوبایت و حافظه EEPROM با ظرفیت 128 بایت و مقدار حافظه RAM با ظرفیت 128 بایت می باشد. همچنین این IC دارای 18 پین و در پکیج PDIP طراحی و تولید گردیده است.

  100,000 ریال
 • 85,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-11-05

  آی سی میکروکنترلر PIC16F1939-I/PT یک میکروکنترلر 8 بیتی با سرعت اجرای برنامه 32 مگاهرتز است. این میکروکنترلر دارای حافظه برنامه 28 کیلوبایت و حافظه EEPROM با ظرفیت 256 بایت و مقدار حافظه RAM با ظرفیت 1 کیلو بایت می باشد. همچنین این IC دارای 44 پین و در پکیج TQFP طراحی و تولید گردیده است.

  85,000 ریال
 • 135,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-11-05

  آی سی میکروکنترلر PIC18F4520-I/PT یک میکروکنترلر 8 بیتی با سرعت اجرای برنامه 40 مگاهرتز است. این میکروکنترلر دارای حافظه برنامه 32 کیلوبایت و حافظه EEPROM با ظرفیت 256 بایت و مقدار حافظه RAM با ظرفیت 1.5 کیلو بایت می باشد. همچنین این IC دارای 44 پین و در پکیج TQFP طراحی و تولید گردیده است.

  135,000 ریال

جــستجو براساس :

موجود بودن
وضعیت

با تخفیف خریداری کنید ...